Carta als Romans10

13 En efecte, tots els qui invoquin el nom del Senyor se salvaran. *