Carta als Romans1


    7 A tots els estimats de Déu que viuen a Roma i que ell ha cridat a ser sants, * us desitjo la gràcia i la pau de part de Déu, el nostre Pare, i de Jesucrist, el Senyor. *