Carta als Romans1

4 i, per obra de l’Esperit Sant, entronitzat com a Fill poderós de Déu en virtut de la seva resurrecció d’entre els morts. * Ell, Jesucrist, Senyor nostre,