Proverbis4


    11 Et guiaré pel camí * de la saviesa,
     et conduiré per les bones rutes;