Proverbis3


    11 Fill meu, no refusis la correcció del Senyor,
     no et cansis de la seva reprensió:
    12 el Senyor reprèn els qui estima,
     com un pare fa amb el fill preferit. *