Osees4


    17 Els d’Efraïm * s’han aliat amb els ídols.
     Deixeu-los tranquils!