Osees2


    10 »Ella no entén
     que era jo qui li donava
     el blat, el vi i l’oli,
     qui l’enriquia amb plata i or,
     que després servien per a adorar Baal. *