Nombres8

7 Per a purificar-los, fes això: Aspergeix-los primerament amb l’aigua que purifica del pecat. * Que s’afaitin després tot el cos i rentin la seva roba. Així quedaran purificats.