Nombres35


    9 El Senyor va parlar encara a Moisès. Li digué:
    10 —Comunica això als israelites: “Quan haureu passat el Jordà i haureu entrat al país de Canaan, 11 escolliu algunes ciutats com a llocs on pugui refugiar-se el qui hagi mort algú involuntàriament. 12 Aquestes ciutats us serviran per a refugiar-vos del qui ha de venjar la víctima. * Així el qui ha causat la mort no serà condemnat sense haver estat jutjat per la comunitat. 13 Designeu sis ciutats de refugi: 14 tres a l’est del Jordà i tres en el país de Canaan. Aquestes seran les ciutats de refugi. 15 Tot israelita, tot immigrant o qualsevol que visqui entre vosaltres, si ha matat algú involuntàriament, s’hi podrà refugiar.
    16 »Però si l’ha mort amb una arma de ferro, és un assassí i ha de ser condemnat a mort.
    17 »Si l’ha mort tirant-li una pedra per matar-lo, és un assassí i ha de ser condemnat a mort.
    18 »Si l’ha mort donant-li garrotades amb la intenció de matar-lo, és un assassí i ha de ser condemnat a mort. 19 El responsable de venjar la víctima executarà la sentència: quan trobi l’assassí, el matarà.
    20 »Si l’ha matat per odi donant-li una empenta o tirant-li algun objecte d’amagat, 21 o si, per enemistat, l’ha mort amb les seves pròpies mans, és un assassí i ha de ser condemnat a mort. El responsable de venjar la víctima executarà la sentència: quan trobi l’assassí, el matarà.
    22 »Es pot donar el cas, però, que, sense estar-hi enemistat, li hagi donat casualment una empenta o li hagi tirat algun objecte sense mala intenció, 23 o bé que, sense veure’l, li hagi fet caure al damunt una pedra i l’hagi matat, tot i que no estava enemistat amb ell ni li volia cap mal. 24 La comunitat jutjarà entre el qui ha causat la mort i el qui ha de venjar la víctima tenint en compte aquestes circumstàncies. 25 Així la comunitat protegirà del venjador el qui haurà mort algú sense voler; el farà tornar a la ciutat de refugi on s’havia acollit, i ell s’hi quedarà fins a la mort del gran sacerdot en funcions, que havia estat ungit per l’oli sant.
    26 »Però si aquell home s’arrisca a sortir del terme de la ciutat de refugi 27 i el responsable de venjar la víctima el troba, aquest el podrà matar i no serà culpable de mort, 28 perquè l’homicida havia de quedar-se a la ciutat de refugi fins que morís el gran sacerdot. Quan mori el gran sacerdot, ja podrà tornar a la terra on té la propietat.
    29 »Aquesta serà la legislació decretada per a vosaltres i els vostres descendents arreu on habitareu.
    30 »Per a condemnar a mort un homicida serà necessària la declaració de més d’un testimoni. La declaració d’un sol testimoni no és suficient per a condemnar ningú a mort. * 31 No accepteu cap indemnització per salvar la vida d’un homicida culpable d’assassinat. * Aquest home ha de morir. 32 Tampoc no heu d’acceptar cap indemnització del qui s’ha acollit en una ciutat de refugi, perquè pugui tornar a viure a la seva terra * abans que mori el gran sacerdot. 33 No profaneu el país on viureu, perquè la sang profana la terra, * i la sang vessada a la terra tan sols es pot expiar amb la sang del qui l’ha vessada. 34 No heu de consentir res que faci impur el país on habitareu i enmig del qual jo residiré. Perquè jo, el Senyor, resideixo entre els israelites.” *