Nombres31

15 Els va dir:
     —Però com és que no heu matat les dones? 16 Penseu que van ser elles les qui, aconsellades per Balaam, van arrossegar els israelites a ser infidels al Senyor en el cas de Peor; per això es va abatre una epidèmia sobre la comunitat del Senyor. *