Nombres3

17 Els fills de Leví es deien: Guerxon, Quehat i Merarí.
    18 Libní i Ximí, fills de Guerxon, foren els avantpassats dels seus clans.
    19 Amram, Ishar, Hebron i Uziel, fills de Quehat, foren els avantpassats dels seus clans.
    20 Mahlí i Muixí, fills de Merarí, foren els avantpassats dels seus clans.
     Aquests són els avantpassats dels clans dels levites agrupats segons els llinatges.