Nombres29


    7 »El dia deu d’aquest mes setè, us reunireu en aplec sagrat, dejunareu i no fareu cap mena de treball. 8 Oferiu en holocaust d’olor agradable al Senyor un vedell ja fet, un moltó i set anyells d’un any, sense cap defecte. 9 Per cada animal ofert, afegiu-hi una ofrena de flor de farina pastada amb oli: una ofrena de nou quilos pel vedell, de sis quilos pel moltó 10 i de tres quilos per cada anyell. * 11 Oferiu també un boc en sacrifici pel pecat, com a sacrifici d’expiació a favor vostre. Totes aquestes ofrenes, les presentareu a més del sacrifici pel pecat que s’ofereix el dia de l’Expiació, i de l’holocaust perpetu, amb les ofrenes de farina i les libacions de vi corresponents.