Nombres29


    12 »El dia quinze del mes setè, us reunireu en aplec sagrat i no fareu cap mena de treball. Durant set dies celebrareu la festa dels Tabernacles en honor del Senyor.
    13 »El primer dia oferiu en holocaust d’olor agradable al Senyor tretze vedells ja fets, dos moltons i catorze anyells d’un any, sense cap defecte. 14 Per cada animal ofert, afegiu-hi una ofrena de flor de farina pastada amb oli: una ofrena de nou quilos per cada un dels tretze vedells, de sis quilos per cada un dels dos moltons 15 i de tres quilos per cada un dels catorze anyells. * 16 Oferiu també un boc com a sacrifici pel pecat. Totes aquestes ofrenes, les presentareu a més de l’holocaust perpetu, amb les ofrenes de farina i les libacions de vi corresponents.
    17-34 »Del segon al setè dia oferiu, * a més de l’holocaust perpetu, amb les ofrenes de farina i les libacions de vi corresponents, els vedells ja fets que pertoquin, * dos moltons i catorze anyells d’un any, sense cap defecte, amb les ofrenes de farina i les libacions de vi corresponents al nombre d’animals sacrificats, tal com se sol fer. Oferiu també un boc en sacrifici pel pecat.17-19)»El segon dia oferiu dotze vedells, dos moltons i catorze anyells d’un any, a més d’un boc;20-22)el tercer dia oferiu onze vedells, dos moltons i catorze anyells d’un any, a més d’un boc;23-25)el quart dia oferiu deu vedells, dos moltons i catorze anyells d’un any, a més d’un boc;26-28)el cinquè dia oferiu nou vedells, dos moltons i catorze anyells d’un any, a més d’un boc;29-31)el sisè dia oferiu vuit vedells, dos moltons i catorze anyells d’un any, a més d’un boc;32-34)el setè dia oferiu set vedells, dos moltons i catorze anyells d’un any, a més d’un boc.
    35 »El vuitè dia us reunireu en l’aplec sagrat de cloenda, * i no fareu cap mena de treball. 36 Oferiu en holocaust d’olor agradable al Senyor un vedell ja fet, un moltó i set anyells d’un any, sense cap defecte, 37 amb les ofrenes de farina i les libacions de vi corresponents, tal com se sol fer. 38 Oferiu també un boc com a sacrifici pel pecat. Oferiu tots aquests sacrificis a més de l’holocaust perpetu, amb les ofrenes de farina i les libacions de vi corresponents.