Nombres28


    9 »Els dissabtes oferiu dos anyells d’un any sense cap defecte, acompanyats d’una ofrena de sis quilos * de flor de farina pastada amb oli i d’una libació de vi. 10 Aquest holocaust l’oferireu cada dissabte, a més de l’holocaust perpetu i la libació de vi corresponent.