Nombres28


    11 »El primer dia de cada mes oferiu en holocaust al Senyor dos vedells ja fets, un moltó i set anyells d’un any, sense cap defecte. 12 Per cada animal ofert, afegiu-hi una ofrena de flor de farina pastada amb oli: una ofrena de nou quilos per cada vedell, de sis quilos pel moltó 13 i de tres quilos * per cada anyell. És un holocaust d’olor agradable al Senyor, consumit en honor d’ell. 14 La libació de vi serà de dos litres per cada vedell, d’un litre i mig pel moltó i d’un litre per cada anyell. * Aquest és l’holocaust que cada primer dia de mes oferireu durant tots els mesos de l’any. 15 A més de l’holocaust perpetu i de la libació de vi corresponent, oferireu al Senyor un boc en sacrifici pel pecat.