Nombres27

21 Però quan haurà de prendre alguna decisió, que es presenti al sacerdot Eleazar, perquè el sacerdot consulti el Senyor amb les sorts sagrades dels urim. * Josuè i tota la comunitat d’Israel s’atendran a la seva resposta en totes les seves campanyes.