Nombres
Idolatria d’Israel a Peor


25


    1 Quan Israel vivia a Xitim, * els homes van llançar-se a cometre actes libidinosos amb dones de Moab. *
     el Senyor va parlar encara a Moisès i a Eleazar, fill del sacerdot Aaron. Els digué: