Nombres24


    7 L’aigua sobreïx dels seus poals,
     rega els seus sembrats en abundància. *
     El seu rei sobrepassa el rei Agag, *
     serà eminent el seu reialme.