Nombres24


    6 Els veig estesos com rierols,
     com hortes a les vores d’un riu,
     com àloes que el Senyor ha plantat,
     com cedres a la vora de l’aigua.