Nombres24


    20 Balaam veié després els amalequites, * i va pronunciar el seu vaticini:
     «Amalec, la millor de les nacions,
     serà al final arruïnada.»