Nombres24


    15 Llavors va pronunciar el seu vaticini:
     «Oracle de Balaam, fill de Beor,
     oracle de l’home de mirada penetrant. *
    16 Oracle del qui escolta els presagis de Déu,
     del qui coneix allò que li fa conèixer l’Altíssim,
     del qui veu allò que li fa veure el Totpoderós,
     quan cau en èxtasi i els ulls se li obren.
    17 El veig venir, però no pas ara,
     el contemplo, però no és a prop: *
     surt de Jacob una estrella,
     s’aixeca un ceptre a Israel *
     que esclafarà els polsos dels moabites,
     el crani * de tots els fills de Set. *
    18 Edom * serà conquerit,
     serà conquerit el país de Seïr.
     Israel farà proeses,
    19 els dominarà un descendent de Jacob,
     que destruirà els qui hi hagi a les ciutats.» *