Nombres23


    19 Déu no és cap home, no pot mentir;
     no es pot desdir com es desdiu un humà.
     El que ell ha dit, ¿podria deixar de fer-ho?
     ¿Podria deixar de complir el que ell ha promès? *