Nombres22

8 Balaam els respongué:
     —Passeu aquí la nit, i demà us donaré la resposta que el Senyor m’haurà comunicat.
     Els dignataris de Moab es van quedar amb Balaam. 9 Déu es va acostar a Balaam i li va preguntar:
     —Qui són aquests homes que tens a casa?
    10 Balaam li va respondre:
     —Balac, fill de Sipor, rei de Moab, me’ls ha enviat per dir-me: 11 “Mira, el poble que ha sortit d’Egipte ha cobert tot el país. Vine, doncs, i maleeix-me’l. Potser així el podré derrotar i el foragitaré.”
    12 Déu va dir a Balaam:
     —No vagis amb ells. No maleeixis aquest poble, perquè és beneït.
    13 L’endemà al matí, Balaam es va llevar i digué als dignataris de Balac:
     —Torneu-vos-en al vostre país, perquè el Senyor * no vol que vingui amb vosaltres. 19 Amb tot, us prego que us quedeu aquesta nit aquí, fins que sàpiga què més em vol dir el Senyor.

Balaam i la somera


    20 A la nit, Déu es va acostar a Balaam i li digué:
     —Ja que aquests homes han vingut a cercar-te, vés amb ells. Però no facis res més que el que jo et digui.