Nombres21


    6 Llavors el Senyor va enviar contra el poble unes serps verinoses que els picaven, i van morir molts israelites. *