Nombres
La serp d’aram


21


    4 Els israelites van partir del mont Or camí del Mar Roig, tot vorejant el territori d’Edom. * Però, tot fent camí, el poble va acabar la paciència