Nombres21

2 Llavors Israel va fer aquesta prometença al Senyor:
     —Si poses aquest poble a les nostres mans, consagrarem a l’extermini les seves ciutats.