Nombres21


    1 Quan el rei cananeu d’Arad, que habitava al Nègueb, va saber que els israelites venien pel camí d’Atarim, * anà a combatre contra ells, i alguns israelites caigueren presoners. 2 Llavors Israel va fer aquesta prometença al Senyor:
     —Si poses aquest poble a les nostres mans, consagrarem a l’extermini les seves ciutats.
    3 El Senyor va acceptar el vot dels israelites i posà els cananeus a les seves mans. Ells els van consagrar a l’extermini junt amb les seves ciutats. Per això van donar a aquell indret el nom d’Hormà * (que vol dir «extermini»).