Nombres2

11 El seu cos d’exèrcit compta amb 46.500 homes.