Nombres19

6 Acabat, el sacerdot * prendrà un tronc de cedre, hisop i llana tenyida d’escarlata, * i ho tirarà al foc on crema la vedella.