Nombres19


    4 »El sacerdot Eleazar untarà el dit en la sang i aspergirà set vegades en direcció a l’entrada de la tenda del trobament. * 9 Un altre home, ritualment pur, recollirà les cendres de la vedella * i les deixarà en un lloc pur fora del campament. La comunitat dels israelites les conservarà per preparar l’aigua de la purificació. Aquest ritual és com un sacrifici pel pecat. *