Nombres19


    2 —Jo, el Senyor, dono aquesta llei ritual: * Ordena als israelites que et portin una vedella roja sense cap defecte i que mai no hagi portat el jou. *