Nombres19


    1 El Senyor va parlar a Moisès i a Aaron. Els digué:
    2 —Jo, el Senyor, dono aquesta llei ritual: * Ordena als israelites que et portin una vedella roja sense cap defecte i que mai no hagi portat el jou. * 3 Doneu-la al sacerdot Eleazar; que la condueixin fora del campament i la degollin al seu davant.
    4 »El sacerdot Eleazar untarà el dit en la sang i aspergirà set vegades en direcció a l’entrada de la tenda del trobament. * 5 Després cremaran la vedella davant d’ell: en cremaran la pell, la carn i la sang sobre els excrements. 6 Acabat, el sacerdot * prendrà un tronc de cedre, hisop i llana tenyida d’escarlata, * i ho tirarà al foc on crema la vedella. 7 Després es rentarà els vestits, es rentarà amb aigua ell mateix i tornarà al campament; però quedarà ritualment impur fins al vespre. * 8 També el qui cremi la vedella haurà de rentar amb aigua els seus vestits, es rentarà amb aigua ell mateix i quedarà impur fins al vespre. 9 Un altre home, ritualment pur, recollirà les cendres de la vedella * i les deixarà en un lloc pur fora del campament. La comunitat dels israelites les conservarà per preparar l’aigua de la purificació. Aquest ritual és com un sacrifici pel pecat. * 10 El qui aplegui les cendres de la vedella es rentarà els vestits i quedarà ritualment impur fins al vespre.

Contacte o proximitat d’un cadàver


     »Aquesta és una llei perpètua tant per als israelites com per als immigrants que viuen entre vosaltres: