Nombres18


    15 »Tot primogènit, tant dels homes com dels animals, que els israelites ofereixin al Senyor, * serà per a tu. Però faràs pagar un rescat pels primogènits dels homes i de les primeres cries dels animals impurs.