Nombres15

5 i amb una libació d’un litre * de vi. 10 i una libació de dos litres de vi, com a ofrena d’olor agradable al Senyor.