Nombres14

33 els vostres fills portaran una vida de pastors nòmades pel desert * durant quaranta anys; * hauran de suportar el pes de les vostres infidelitats fins que l’últim de vosaltres mori en aquest desert.