Nombres13

29 Els amalequites habiten la regió del Nègueb; * els hitites, els jebuseus i els amorreus viuen a la Muntanya i els cananeus a la costa i a la regió del Jordà. *