Nombres12

6 i el Senyor els va dir:
     —Escolteu les meves paraules:
     »Quan hi ha entre vosaltres un profeta,
     jo, el Senyor, em mostro a ell en una visió
     o bé li parlo en somnis.