Nombres11


    7 El mannà era semblant a les llavors de coriandre i tenia l’aspecte de la resina de bdel·li. *