Nombres10


    35 Quan l’arca es posava en camí, Moisès deia:
     «Aixeca’t, Senyor!
     Que els teus enemics es dispersin,
     i fugin del teu davant els qui t’odien.» *
    36 Quan l’arca es deturava, deia:
     «Queda’t, Senyor! *
     Són innombrables les unitats d’Israel.» *