Nombres10


    35 Quan l’arca es posava en camí, Moisès deia:
     «Aixeca’t, Senyor!
     Que els teus enemics es dispersin,
     i fugin del teu davant els qui t’odien.» *