Nombres
El guiatge del poble pel desert


10


    29 Moisès va dir a Hobab, fill del seu sogre Reuel, * el madianita: *
     —Nosaltres anem cap al lloc que el Senyor ha dit que ens donaria. Vine amb nosaltres, que et farem participar del benestar que el Senyor ha promès a Israel. 32 Si véns amb nosaltres participaràs del benestar que el Senyor ens concedirà. *