Nehemies5

15 Els governadors que m’havien precedit i els seus col·laboradors oprimien el poble exigint-li, per a la manutenció diària, * quaranta monedes de plata. * Però jo, per temor de Déu, no he obrat així.