Nehemies
Sacerdots i levites retornats de l’exili


12


    1 Aquesta és la llista dels sacerdots i levites repatriats amb Zorobabel, fill de Xealtiel, i amb Jeixua. *
     Sacerdots: Seraià, Irmeià, Ezrà,