Nehemies11


    19 Porters: Acub, Talmon i els altres parents seus encarregats de vigilar les portes, 172. *