Nehemies11

17 Matanià, fill de Micà, descendent d’Assaf a través de Zabdí, i que era el director de la salmòdia * i el qui entonava el cant de lloança durant la pregària; * Bacbuquià, un dels seus parents, que era el seu segon; Abdà, fill de Xammua, descendent de Jedutun a través de Galal.