Nehemies11


    15 Dels levites: Xemaià, fill d’Haixub, descendent de Bunní a través d’Haixabià i Azricam;