Nehemies11

13 i altres caps de llinatge parents seus, 242; Amaixessai, fill d’Azarel, descendent d’Immer a través de Meixil·lemot i Ahzai,