Evangeli segons Mateu5


    8 »Feliços els nets de cor, perquè veuran Déu. *