Evangeli segons Mateu26


    71 Quan Pere sortia cap al portal, el va veure una altra criada * i digué als qui eren allí:
     —Aquest anava amb Jesús, el Natzarè. *