Evangeli segons Mateu9


    32 Quan ells se n’anaven, * van portar a Jesús un mut endimoniat. 33 Tan bon punt Jesús va treure el dimoni, el mut es posà a parlar. La gent, meravellada, deia:
     —No s’havia vist mai res de semblant a Israel.